KS / HMS

Vårt Kvalitetssikring og HMS-system er for å skape trygge arbeidsplasser i et godt arbeidsmiljø så langt det er praktisk mulig.

Vår samarbeidspartner er e2 HELSE.