Prosjekter

Stor rørbru produsert på verksted og montert ute hos kunde. 2021

350m med gangvei i aluminium til oppdrettsanlegg. 2020

Produksjon av Rig container til Petrojarl Knarr for Teekay Knarr AS. okt/nov 2019

Fra produksjonen 03.12.19

Rørarbeider i Duplex og SuperDuplex

Fra produksjon 17.04.2020