Prosjekter fra verksted

Produksjon av Rig container til Petrojarl Knarr for Teekay Knarr AS. okt/nov 2019

Fra produksjonen 03.12.19

Rørarbeider i Duplex og SuperDuplex

Fra produksjon 17.04.2020